De Naturij - Kinderboerderij/natuur- en milieucentrum

NME-centrum

NME de Naturij is het centrum voor natuur- en duurzaamheidseducatie voor de gemeenten Smallingerland, Heerenveen en omstreken. Er wordt naar gestreefd om zoveel mogelijk kinderen kennis te laten maken met natuur en duurzaamheid. Dit kan binnen, maar in elk geval eenmaal per jaar ook buiten in de vorm van veldwerk.

Voor meer informatie: www.nmenaturij.nl